Home Tags Kayaking

Tag: Kayaking

પોરબંદર ગુજરાતની કોસ્ટલ લાઇન પર આવેલો પોરબંદર જીલ્લો કુલ-૧૦૫ કિલોમીટર જેટલી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની દ્રષ્ટીએ મહત્વની દરીયાઇ સીમા ધરાવે છે. સુરક્ષા-પેટ્રોલીંગ માટે ફાળવવામાં આવેલી ઇન્ટરસેપ્ટર બોટ હાલ ચોમાસાની સીઝનને અનુલક્ષીને કાર્યરત રાખી શકાય તેમ નથી. આવા સંજોગોમાં પોરબંદર જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક...
error:
Don`t copy text!