પોરબંદર
પોરબંદર પંથક માં પાક વીમા ની ઓનલાઈન કામગીરી ચાલી રહી છે જેમાં ખેડૂતો ને પારાવાર મુશ્કેલી પડી રહી છે આથી આ અંગે ગુજરાત કિશાન સંગઠન દ્વારા જીલ્લા કલેકટર ને રજૂઆત કરી યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા માંગ કરી હતી
ગુજરાત કિશાન સંગઠન ના હિતેશભાઈ  મોઢવાડિયા ની આગેવાની માં મોટી સખ્યા માં ખેડૂતો એ આજે પાક વીમા માં ઓનલાઈન કામગીરી માં થતી મુશ્કેલી અંગે જીલ્લા કલેકટર ને લેખિત રજૂઆત કરી હતી જેમાં જણાવ્યું હતું કે બેંક ઓફ બરોડા અને સહકારી મંડળી સિવાય ની તમામ બેંકો ખેડૂતો પાસે પાક વીમા ઓનલાઈન કરાવે છે તો બધી બેંકો ના અલગ અલગ નિયમ કેમ?પ્રધાનમન્ત્રી ફસલ વીમા યોજના પ્રમાણે બેંકો એ જ ઓનલાઈન કરવાનું હોય છે . જે ખેડુતો એ પાક્વીમાં ધિરાણ લોન ના લીધી હોય તે ખેડૂતો ને પ્રીમીયમ ભરવાનું અમુક બેંકો ના પાડે છે જયારે જાગૃત ખેડૂત બેંક પાસે આ અંગે લેખિત માંગે છે અથવા ફરિયાદ કરવાની વાત કરે છે ત્યારે બેંક નોન પાક વીમા નું પ્રીમીયમ સ્વીકારી લે છે અને ઓનલાઈન કામગીરી ૮ જુલાઈ થી ચાલુ કરવામાં આવી છે અને ૧૫ જુલાઈ ના રોજ બંધ કરવામાં આવશે આટલા ટૂંકા ગાળા માં ઓનલાઈન કરાવવું શક્ય નથી આથી દરેક ખેડૂત માટે ઓનલાઈન ની સમયમર્યાદા માં પણ વધારો કરવા કલેકટર ને રજૂઆત કરવામાં આવી છે
જુઓ આ વિડીયો