કુતિયાણા ની કર્મયોગ સ્કુલ દ્વારા અનોખી રીતે પતંગ ઉત્સવ ઉજવાયો:જાણો વિગત

  કુતિયાણા કુતિયાણા શહેર માં આવેલ કર્મયોગ સ્કુલ દ્વારા આજે  પતંગ ઉત્સવ નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં શાળા ના  300 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ એ ભાગ લીધો...

કુતિયાણા ની કર્મયોગ સ્કુલ દ્વારા અનોખી રીતે પતંગ ઉત્સવ ઉજવાયો:જાણો વિગત

  કુતિયાણા કુતિયાણા શહેર માં આવેલ કર્મયોગ સ્કુલ દ્વારા આજે  પતંગ ઉત્સવ નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં શાળા ના  300 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ એ ભાગ લીધો...

પોરબંદર જિલ્લામાં માનસિક અસ્વસ્થ લોકો માટે ખાસ નેશનલ મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોગ્રામ:જાણો વિગત

પોરબંદર ભારત સરકારે ૧૯૮૨ થી નેશનલ મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોગ્રામ શરૂ કરેલ છે. આ પ્રોગ્રામના ઉદ્દેશો છે.(૧) નજીકના ભવિષ્યમાં દરેક માટે ઓછામાં ઓછી કેટલીક માનસિક સ્વાસ્થ્ય...

પોરબંદર જિલ્લામાં માનસિક અસ્વસ્થ લોકો માટે ખાસ નેશનલ મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોગ્રામ:જાણો વિગત

પોરબંદર ભારત સરકારે ૧૯૮૨ થી નેશનલ મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોગ્રામ શરૂ કરેલ છે. આ પ્રોગ્રામના ઉદ્દેશો છે.(૧) નજીકના ભવિષ્યમાં દરેક માટે ઓછામાં ઓછી કેટલીક માનસિક સ્વાસ્થ્ય...

પોરબંદર જિલ્લામાં માનસિક અસ્વસ્થ લોકો માટે ખાસ નેશનલ મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોગ્રામ:જાણો વિગત

પોરબંદર ભારત સરકારે ૧૯૮૨ થી નેશનલ મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોગ્રામ શરૂ કરેલ છે. આ પ્રોગ્રામના ઉદ્દેશો છે.(૧) નજીકના ભવિષ્યમાં દરેક માટે ઓછામાં ઓછી કેટલીક માનસિક સ્વાસ્થ્ય...

પોરબંદર ખાતે ઘરેલું હિંસા અધિનિયમ-૨૦૦૫ અંતર્ગત માર્ગદર્શન સેમિનાર યોજાયો

પોરબંદર ખાતે ઘરેલુ હિંસા અધિનિયમ ૨૦૦૫ અંતર્ગત માર્ગદર્શન સેમિનારનું આયોજન દહેજ પ્રતિબંધક અધિકારી સહ, રક્ષણ અધિકારીની કચેરી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં પોરબંદર જિલ્લામાંથી...

પોરબંદર ખાતે ઘરેલું હિંસા અધિનિયમ-૨૦૦૫ અંતર્ગત માર્ગદર્શન સેમિનાર યોજાયો

પોરબંદર ખાતે ઘરેલુ હિંસા અધિનિયમ ૨૦૦૫ અંતર્ગત માર્ગદર્શન સેમિનારનું આયોજન દહેજ પ્રતિબંધક અધિકારી સહ, રક્ષણ અધિકારીની કચેરી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં પોરબંદર જિલ્લામાંથી...

પોરબંદર ખાતે ઘરેલું હિંસા અધિનિયમ-૨૦૦૫ અંતર્ગત માર્ગદર્શન સેમિનાર યોજાયો

પોરબંદર ખાતે ઘરેલુ હિંસા અધિનિયમ ૨૦૦૫ અંતર્ગત માર્ગદર્શન સેમિનારનું આયોજન દહેજ પ્રતિબંધક અધિકારી સહ, રક્ષણ અધિકારીની કચેરી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં પોરબંદર જિલ્લામાંથી...

પોરબંદર ના સ્મશાન માં ડાઘુઓ એ કર્યું આ પ્રેરણાત્મક કાર્ય :જાણો વિગત

પોરબંદર ના છાયા નવાપરા મહેર મિત્ર મંડળ ના યુવાનો એ પડોશ માં એક વ્યક્તિ નું મોત થતા તેને સ્મશાને લઇ ગયા હતા જ્યાં મૃતદેહ...

પોરબંદરમાં જે.સી.આઈ. ના નવ નિયુક્ત હોદ્દેદારોનો શપથવિધિ સમારોહ યોજાયો

જે.સી.આઈ. પોરબંદરના વર્ષ 2019 ના પ્રમુખ તરીકે નિલેશ જોગીયા તથા સેક્રેટરી તરીકે પ્રતિપાલસિંહ રાયજાદાની પસંદગી કરવામાં આવતા જે.સી.આઈ. પોરબંદરના નવા હોદ્દેદારોનો શપથવિધિ સમારોહ યોજાયો...
error:
Don`t copy text!