પોરબંદર
હાલમાં પોલીસ મહાનિદેશક ગુજરાત રાજ્યનાઓ દ્વારા પ્રોહી ની પ્રવૃત્તિ નેસ્તનાબૂદ કરવા માટે સખત સુચના આપેલ હોય જે અનુસંધાને આજરોજ જૂનાગઢ રેન્જ આઇ.જી સુભાષ ત્રિવેદી તથા પોરબંદર પોલીસ અધિક્ષક ડો.પાર્થરાજસિંહ ગોહીલ ની સુચના અને માર્ગદર્શન હઠેળ LCB PI પી.ડી.દરજી તથા PSI એચ.એન.ચુડાસામા એલ.સી.બી./એસ. ઓ.જી.સ્ટાફ સાથે નાઇટ પેટ્રોલીંગમાં હતા દરમ્યાન PI એમ.ડી ચંદ્રાવાડીયા તથા PSI પો.સબ ઇન્સ. વી. એમ. ઝાલા એલ.સી.બી.દેવભુમિ દ્રારકા નાઓને મળેલ ચોક્કસ હકીકત આધારે સયુકત સ્ટાફ સાથે પોરબંદર કાટવાણા ગામે કેનાલ કાંઠે આરોપી (૧) સુરા ભાયા મોરી ઉ.વ.૨૮ રહે. ફુલીવાવનેશ નાગકા ગામ, તા.જી.પોરબંદર વિગેરે-૮ જેટલા ઇસમો ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂનો જથ્થો રાખી હેરાફેરી કરે છે. જે આધારે ત્યાં રેઇડ કરતા IMFL (૧) Mc Dowell’s No.1 SUPERIOR WHISKY ની ૭૫૦ એમ એલ બોટલ નંગ-૧૨૯૬ તથા (૨)BLUE MOOD Premium WHISKY બોટલ નંગ-૨૦૫૨ (૩) ROYAL CHALLENGE Classic Premium WHISKY ની બોટલ નંગ-૧૩૨ મળી કુલ બોટલ નંગ-૩૪૮૦ ની કુલ કિ.રૂ.૧૧,૭૦,૨૪૦/- તથા હેરફેરીમા ઉપયોગમા લીધેલ વાહન VOLKSWAGEN VENTO કાર તથા હિરો સ્પ્લેન્ડર મો.સા. તથા ટાટા કંપનીનો ટ્રક ની કુલ કિ.રૂ.૧૩,૩૦,૦૦૦/- મળી કુલ કિ.રૂ.૨૫,૦૦,૭૪૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે આરોપી સુરા ભાયા મોરી ઉ.વ.૨૮ રહે. ફુલીવાવનેશ નાગકા ગામ, તા.જી.પોરબંદરનો પકડાઇ જઇ તેઓની વિરૂધ્ધ બગવદર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે પ્રોહીબિશનનો અંગે ગુન્હો નોંધાવી પ્રોહીબિશનનો ગણનાપાત્ર કેસ શોધી કાઢવામાં નોંધપાત્ર સફળતા મેળવેલ છે.

Advertisement