પોરબંદર

પોરબંદરના જનસેવા કેન્દ્ર ખાતે ત્રણ માસ થી આર ઓ પ્લાન્ટ અને વોટર કુલર બંધ હોવાથી અહી આવતા અરજદારો ને પીવાનું પાણી મળી શકતું ન હોવા અંગે પોરબંદર ટાઈમ્સ માં અહેવાલ પ્રસારિત કરવામાં આવતા તંત્ર ની ઊંઘ ઉડી હતી અને તાકીદે પાણી ની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

પોરબંદરના જૂની કોર્ટ કમ્પાઉન્ડ ખાતે જન સેવા કેન્દ્ર આવેલું છે.અહી છેલ્લા ત્રણ માસથી વોટર કુલર અને આરઓ પ્લાન્ટ બંધ હાલતમાં હોવાથી અરજદારોને પીવાનું પાણી મળતું ન હતું.હાલ ઉનાળા ની કાળઝાળ ગરમી માં પીવાનું પાણી મળતું ન હોવાથી અરજદારો તરસ્યા રહેતા હતા.અથવા બહાર થી વેચાતું પાણી લેવું પડતું હતું.આથી આ અંગે પોરબંદર ટાઈમ્સ માં તાજેતર માં આ અંગે અહેવાલ પ્રકાશિત કરાયો હતો.ત્યાર બાદ તંત્ર ની ઊંઘ ઉડી હતી અને તાકીદે આર ઓ પ્લાન્ટ અને વોટર કુલર નું સમારકામ હાથ ધરી પીવાના પાણી ની વ્યવસ્થા કરી હતી.પીવાનું પાણી મળતા અહી શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તાર માંથી આવતા અરજદારો માં પણ ખુશી ની લાગણી જોવા મળે છે.

જુઓ આ વિડીયો