પોરબંદર

પોરબંદર જીલ્લા માં યોજાનાર ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી દરમ્યાન ૮૯૨ પોલીસકર્મી ફરજ બજાવશે તથા કોઈ પણ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે ચૂંટણી અગાઉ જ અસામાજિક તત્વો સામે પગલા લેવામાં આવ્યા છે

રાજય ચુંટણી આયોગ, ગાંધીનગર દ્રારા રાજયની ગ્રામ પંચાયતોની સામાન્ય પેટા ચુંટણી-૨૦૨૧ યોજવાની જાહેર કરેલ છે. જે અનુસંધાને પોરબંદર પોલીસ અધિક્ષક‌ ડો.રવિ મોહન સૈની દ્રારા ચુંટણી હેઠળના વિસ્તારમાં મુકત અને ન્યાયીક વાતાવરણમાં ચુંટણી યોજાય અને કાયદો અને વ્યવસ્થાની જાળવણી વ્યવસ્થિત થાય અને લોકો ભયમુકત રીતે મતદાન કરી શકે તે અનુસંધાને નાયબ પોલીસ અધિક્ષક પોરબંદર શહેર/ગ્રામ્ય ના માર્ગદર્શન હેઠળ પોરબંદર પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓ/કર્મચારીઓ દ્રારા ચુંટણી સબબ તા.૨૨/૧૨/૨૦૨૧ થી તા.૧૪/૧૨/૨૦૨૧ સુધીમાં જીલ્લામાં કુલ- ૬૭૪ હથિયાર ધારકો છે, તે પૈકી ૫૪૩ જમા થયેલ, ૧૦૯ રદ્દ/કમી કરેલ.અને ૧૫ હથિયાર ધારકોએ જમા ન કરવા મંજુરી મેળવેલ છે અને ૦૭ જમા કરાવવાના બાકી છે.

તથા કુલ-૭૪૯ અટકાયતી પગલા લેવામાં આવેલ છે.તથા કુલ-૧૫૦૦૩ વાહન ચેકીંગ કરવામાં આવેલ તે પૈકી ૨૦ વાહન ચાલકો વિરૂધ્ધમાં આઇ.પી.સી.૨૭૯, એમ.વી.એકટ-૧૮૫,૨૦૭ મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે તથા હિસ્ટ્રીસીટર -૧૩૯ પૈકી ૯૫ ચેક કરવામા આવેલ તથા જુગારી ૬૬ પૈકી ૧૭ ચેક કરવામાં આવેલ અને બુટલેગર્સ -૩૩૬ પૈકી ૩૩૫ ચેક કરવામા આવેલ જેમાં ૭૫૩૩૫/- નો મુદ્દામાલ કબ્જે કરવામાં આવેલ છે. તેમજ ૬ ઇસમોની તડીપાર મુકવામાં આવેલ છે તેમજ ૧૨ ઇસમો સામે પાસાની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલે છે.

તેમજ પોરબંદર જીલ્લાની ચુંટણીમાં કુલ-૧૩૧ ગામો જાહેર થયેલ છે, તે પૈકી ૩૨ ગામો સમરસ થયેલ અને ૯૯ ગામોમાં ચુંટણી યોજાનાર છે જેના બંદોબસ્તમા પોરબંદર જીલ્લાનાં SP-૧, DySP-૪, PI -૮ PSI-૩૨ તથા પોલીસ કર્મચારીઓ-૪૮૩ તથા HG/GRD ૩૫૨, SRP-૧૨ ફરજ બજાવશે.
પોરબંદર જીલ્લાની ગ્રામ પંચાયતોની સામાન્ય પેટા ચુંટણી-૨૦૨૧ દરમ્યાન કોઇ મતદાર કે આગેવાનોને કોઇ પ્રકારની તકલીફ કે ફરીયાદ હોય તો જે તે વિસ્તારના પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કરવો તથા પોરબંદર પોલીસ કંટ્રોલ રૂમનો સંપર્ક કરવો જેના નંબર નીચે મુજબ છે.
1) પોરબંદર પોલીસ કંટ્રોલ રૂમના નં. 100 તથા ટેલીફોન નંબર 0286-2240922
2) એલ.સી.બી. ટે.નં. 7878823456
3) એસ.ઓ.જી. ટે.નં. 0286-2242423
4) ઉદ્યોગનગર પો.સ્ટે.. ટે.નં. 0286-2220946
5) હાર્બર મરીન પો.સ્ટે. ટે.નં. 0286-2241006
6) રાણાવાવ પો.સ્ટે. ટે.નં. 02801-230636
7) કુતીયાણાપો.સ્ટે. ટે.નં. 02804-261222
8) બગવદર પો.સ્ટે. ટે.નં. 0286-2275426
9) નવીબંદર મરીન પો.સ્ટે. 9408580612
10) મીયાણી મરીન પો.સ્ટે. મો.નં. 8980049907
11) માધવપુર પો.સ્ટે. મો.નં. 9574395767