પોરબંદર

પોરબંદર જિલ્લામાં પીજીવીસીએલ દ્વારા ચેકિંગ હાથ ધરી 154 સ્થળેથી વીજચોરી ઝડપી લઇ રૂ. 30 લાખના દંડનીય પુરવણી બિલ ફટકાર્યા છે.

પોરબંદર પીજીવીસીએલ વર્તુળ કચેરી હેઠળના શહેર વિભાગીય કચેરી હેઠળ આવતા વધુ વિજ લોસ ધરાવતા ફીડરોમાં વિજ ચેકિંગની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.જેમાં શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં વહેલી સવારે પીજીવીસીએલની ટીમો દ્વારા એસઆરપી તેમજ પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે વિજ ચેકિંગની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.જેમાં રહેણાંક હેતુના 572 વિજ જોડાણો તથા વાણીજ્ય હેતુના 90 વિજ જોડાણો ચેક કરવામાં આવતા 57 વિજ જોડાણોમાં તથા વાણીજ્ય હેતુના 7 વિજ જોડાણમાં ગેરરીતી મળી આવતા કુલ રૂ.10.04 લાખના દંડનીય પુરવણી બીલો આપવામાં આવ્યા છે.

આ ઉપરાંત ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી હેઠળ આવતા રાણાવાવ શહેર,કુતિયાણા શહેર તથા તેની આજુબાજુના ખેતીવાડી વિસ્તારમાં વિજ ચેકિંગ કાર્યવાહી કરી હતી.ટીમ દ્વારા રહેણાંક હેતુના 725 વિજ જોડાણો, વાણીજ્ય હેતુના 99 અને ખેતીવાડીના 92 વિજ જોડાણો ચેક કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાં રહેણાંક હેતુના 75 વિજ જોડાણોમાં, વાણીજ્ય હેતુના 6 અને ખેતીવાડીના 9 વિજ જોડાણોમાં ગેરરીતી જોવા મળતા કુલ રૂ. 19.64 લાખના દંડનીય પુરવણી બીલો ફટકારવામાં આવ્યા છે.જેના પગલે વીજચોરો માં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.હજુ પણ આ વીજચેકિંગ ચાલુ રહેશે તેવું પીજીવીસીએલનાં અધિકારીઓ એ જણાવ્યું છે.